Lær sprog med PC og MP3

Hvorfor lære russisk

Skrevet af Reimar (torsdag 10. marts, 2011)

Jeg er forlovet med en dame fra Skt. Petersborg – er det ikke grund nok?!

Nå kommunikerer vi på engelsk og det går jo fint det, men min interesse for russisk bliver bare stærkere og stærkere.

Fint tiltag!!

Mvh
Aksel


Jeg er i Rusland i 1 til 2 uger om året, så derfor vil jeg gerne lære sproget for at forstå, hvad de siger.

Johnny


Jeg købte Learn russian now, fordi jeg er interesseret i Rusland og har nogen bekendte der, og for at få noget mere på mit CV.  Jeg har også prøvet at lære russisk en gang tidliger, men dengang var det med bøger.

Hilsen Fredrik


Grunden til, at jeg vil lære russisk, er, at jeg for fem år siden fik nye venner, der kom fra Skt. Petersborg.

- Bent


Grunden til, at jeg vil prøve at lære lidt russisk, er, at jeg
rejser en del til Rusland og at min kone er russisk.

mvh.
Torbjørn


1) Gennem mit arbejde så er internationalisering et aktuelt tema og sprogkundskaber er et “must”

2) Vi har gennem arbejdet etableret et forskningscenter i Skt. Petersborg, som jeg besøger et par gange om året

3) Centeret tilbød et crash-kursus/intensivkursus i maj 2006, som jeg deltog i – det gav mig lyst til mere.

4) For ca. 10 år siden var jeg i Rusland for første gang. Det gik op for mig, at det var vores naboer, som boede lige øst for os, og som vi næsten ikke vidste noget om. Hele mit liv havde mit perspektiv været “vestvendt”. Rusland, som verdens største land, og alle de mennesker, som snakker russisk (300 mio) med en utrolig rig historie og kultur var på mange måder en lukket verden. Det kunne være sjovt at bruge noget mere tid på at lære en flig af dette kontinent at kende.

5) En personlig grund er, at det siges, at det bedste, du kan gøre for at holde toppen i gang, er at lære et nyt sprog. At lære russisk er således en investering i en åndsfrisk alderdom og på den måde virkelig noget, man kan blive skarpere af.

Venlig hilsen
Audun


Det, som driver en mand hele livet, er smukke kvinder. Jeg er desværre kommet i den alder, som yngre mennesker ikke kan værdsætte. Alligevel agter jeg ikke at afslutte livet. Derfor har jeg snuset lidt på nettet og set, at Ukraine og Rusland, som er vikingernes oprindelige hjemland, har mange smukke kvinder, som ønsker et ægteskab, hvor grundværdierne spiller en større rolle, sådan som det var hos os for 100 år siden. Kan man ikke kommunikere, kan man heller ikke bygge et grundlag op.

Per


Jeg har valgt russisk, fordi jeg i mange år har vært interesseret i russisk kultur; både litteraturen, musikken, historien og landet. Da jeg så efter 40 år som lærer gik af med AFP (norsk efterløn) for 3 år siden bestemte jeg mig for at begynde på et sprogkursus i russisk. Jeg gik 4 semestre på Folkeuniversitetet her i Tønsberg, og i efteråret i fjor var jeg så kommet så langt, som jeg kunne, inden for folkeuniversitetet. Jeg vil altså gerne lære sproget, sådan at jeg kan bruge det, når jeg er i Rusland. Har været 2 gange i Skt. Petersborg og har begge gange kunnet bruge elementære fraser. Det giver opholdet en ekstra dimension til at kunne kommunikere med lokalbefolkningen.
Håber med dette nye kursus at kunne udvide ordforrådet og sprogbrugen noget.

Med hilsen
Tove


1) Jeg vil slet og ret gerne lære et nyt sprog

2) Jeg rejser en del til Østeuropa og er ganske træt af ikke at kunne kommunikere dér, så derfor har jeg brug for at lære russisk.

3) Jeg keder mig slet og ret. Gider ikke sidde og bruge mit liv på at se tv om aftenen. Så ved siden av træning vil jeg foretage mig noget nyttigt i fritiden.

4) Morsomt at kunne imponere vennerne.

Øyvind


Motivationen er at lære noget nyt, som det kan være nyttigt at anvende. Rusland er i fremmarch på mange planer, så det virker lidt spændende at kunne dette sprog, der bruges af et egentlig vældig mystisk land og folkeslag.

arne


Ingen af de 5 grunde dækker direkte min motivation for at lære russisk. Mere konkret er det:

1) Konkret behov for russisk i forbindelse med rejseplaner for 2007 og i 2010.
2) Sprog er en hobby, og det ER stimulerende (som videoen er inde på).

Jomar


Købte sprogkurset og vil lære russisk fordi:

– lyst til at lære et nytd sprog
– sproget lyder godt
– virker spændende at kunne beherske dette sprog
– relevant i jobsammenhæng
– udvikler mig som person
– flere jobmuligheder
– kunne læse litteratur i bøger
– opleve mere
– god selvfølelse at beherske et nyt sprog
– få en mere interessant hverdag
– lære sprog så tidligt som muligt
– fleksibel måde at lære sprog på
– kunne lære andre, som taler sproget, at kende
– få et mere spændende liv
– udfordre sig selv
– værdifuld tillægskompetence

Rune


Mine grunde til at lære russisk er, at jeg først og fremmest synes, det er sjovt at lære sprog.

Jeg har også nytte af at kunne lidt russisk i mit arbejde i grænsekontrollen. Det er fint at kunne kommunikere med mennesker, som ikke kan andet end deres eget sprog, og det gør min hverdag mere interessant.

Har også lyst til at rejse til Rusland og bruge sproget.

Hilsen Gro


Jeg vil lære russisk, for jeg har besøgt Ukraine to gange og finder landet meget interessant.

MVH Trond


Købte russisk-kurset for at lære at forstå og tale noget russisk, da jeg har mødt en nydelig dame i Rusland. Af respekt for hende vil jeg gerne lære noget russisk, så jeg kan kommunikere med hendes forældre og familie.

MVH
Jan Erik


Der er mange russisktalende, som kommer til vort land – både arbejdssøgende og flygtninge. Det er fint at kunne tale lidt med dem på russisk. Det er bl.a. med til at vise, at vi respekterer dem.

Venlig hilsen Gro


1. Sulten efter/interesseret i at lære.
2. Interesseret i at forstå verden. Tror ikke, at verden er så grusom, som vi får indtryk af.
3. Russisk og kinesisk er to fine, smukke sprog. Synes, at norsk mangler noget.
4. Arbejder med projekter i Rusland, med børnehjemsbørn. Og det at kunne snakke med dem, forstå hvad de ønsker af verden, måske fortælle dem at verden ikke er så grusom, som de tror.
5. Det spændende ved at kunne snakke med mennesker på deres eget sprog viser respekt og medmenneskelig forståelse. Og man kommer lettere ind på nye mennesker og kan derved lære af dem.

Steinar


Ved ikke.
For gammel til noget andet (70 år i november).
Vores nære nabos sprog.

Ole


Jeg har valgt et kursus i russisk, fordi min sambo er fra Rusland.

MVH

Magne


Grunden til, at jeg vil lære sproget, er, at jeg har mødt en dame, som bor i Ukraine. Det er lidt irriterende at have tolk med, hver gang vi skal ud, så derfor vil jeg lære sproget.

mvh
Geir


Grunden til, at jeg vil lære russisk, er, at jeg har en russisk veninde. Hun lærer norsk, og jeg ville lære lidt russisk for at kunne forstå hendes problemer.

Hans Otto


Jeg vil lære russisk, fordi vi har venner i Hviderusland og har besøgt landet flere gange.
Der er også flere steder i Rusland, jeg har lyst til at besøge, og da er det en anden oplevelse, hvis man kan kommunikere lidt. Russisk er et stort sprog, som når mange, kan også blive aktuelt i jobsammenhæng på et senere tidspunkt.
Det at lære russisk er blevet en sjov hobby.

Mvh. Alfred


Min grund er, at jeg gerne vil lære sproget for senere at kunne rejse til Rusland og arbejde der.

Rune


har tænkt, at det kan blive en hyggelig og nyttig hobby
Sissi


Jeg lærer russisk, fordi jeg har en russisk kone, som snart kommer. Det er godt også at kunne kommunikere med hendes mor, der kun kan russisk, derfor lærer jeg russisk, og min familie har rødder i Rusland. :=)))
Povl


Jeg vil gerne lære russisk af flere grunde. Jeg bor sammen med en russisk dame. Hun taler også norsk, men det ville være sjovt at kunne snakke sammen på russisk. Jeg vil også gerne kunne sproget, når vi tager til Rusland på ferie, da der er mange, som f.eks. ikke snakker engelsk. Jeg har også brug for russisk på mit arbejde.
Geir


Grunde til at jeg vil lære russisk;

- Jeg synes, det er sjovt at lære sprog.
- Jeg er kun 16 år, og jo tidligere man starter på et sprog, jo lettere er det at lære det.
- Det giver mig en god “følelse” at tænke på at kunne mere end norsk, engelsk og spansk.
- En i min klasse er russisk, han snakker godt norsk, men det kunne vært sjovt at have lidt af et kodesprog.
- Jeg kunne tænke mig, at det bliver en fin ting at sætte på CV’et, og der vil komme flere jobmuligheder i fremtiden.
- Sjovt at imponere venner og familie!
- Hvis man først kan russisk, kan man praktisk talt tale med alle mennesker i Rusland, Ukraine, Hviderusland, Polen, Kasakhstan, Turkmenistan og Usbekistan.
- Som jeg allerede har sagt; Tænk at kunne snakke et andet sprog end norsk, engelsk og spansk! Sikken en tilfredsstillende følelse!

Tor

Sig hvad du mener